Monthly Archives: January 2016

31 ianuarie 2016 – Semnaţi pentru creşterea prestaţiei sociale a persoanele cu dizabilităţi

Consiliul Național al Dizabilității din România a înaintat Parlamentului României PROIECTUL de iniţiativă legislativă nr. 308/20.01.2016 pentru creșterea prestației sociale a persoanelor cu dizabilități. http://observatorul.ro/…/PROIECT-de-initiativa-legislativa-…
Semnătura fiecărei persoane cu dizabilități, a familiei, a vecinilor, a cunoscuților acesteia, reprezintă modul de protest față de umilințele la care persoanele cu dizabilități sunt supuse, prin ignorare, având în vedere creșterile salariale anunțate pentru diverse categorii sociale.
Cum puteți contribui la susținerea acestui proiect?
1. Descărcați tabelul http://observatorul.ro/data/documente/308/43351.doc.
2. Imprimați prima pagină.
3. După completarea întregului tabel, completați și semnați declarația de la finalul acestuia.
4. Expediați tabelul prin poștă la adresa:
CONSILIUL NAȚIONAL AL DIZABILITĂȚII din România
București, România, Strada Cauzași, nr. 26, Sector: 3. Cod poștal: 030802.

Consiliul Național al Dizabilității din România a înaintat Parlamentului României PROIECTUL de iniţiativă legislativă nr. 308/20.01.2016 pentru creșterea prestației sociale a persoanelor cu dizabilități.
Potrivit prevederilor art. 57 (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap au dreptul la asistență socială sub formă de prestaţii sociale care se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.
La art.58 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează că, adultul cu handicap beneficiază de prestaţii sociale (indemnizaţie şi buget personal complementar) care, din anul 2015, sunt în cuantum de:
a)indemnizaţia lunară, indiferent de venituri:
– 234 lei, pentru adultul cu handicap grav;
– 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
– 106 lei, pentru adultul cu handicap grav;
– 79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
– 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
Astfel că, începând cu 1 ianuarie 2015:
– adulţii încadraţi în gradul de handicap grav încaseză în total 340 lei lunar,
– adulţii încadraţi în grad de handicap accentuat încasează în total 272 lei lunar,
– adulţii încadraţi în grad de handicap mediu încasează în total 39 lei lunar.
Bugetul personal complementar nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. (art.57 alin 12 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Potrivit legii, de bugetul complementar lunar beneficiază şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu, în perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere.
Conform art. 50 din Constituția României „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.”
Așa cum este prevăzut în art.28 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007, semnată de România la 26 septembrie 2007 şi ratificată prin Legea nr. 221/2010:
1.Statele părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru ele şi familiile lor, inclusiv la alimentaţie, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvate şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de trai şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova exercitarea acestui drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate;
2. Statele părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la protecţie socială şi posibilitatea de a se bucura de acest drept fără discriminare pe criterii de dizabilitate şi vor lua măsurile adecvate pentru a proteja şi promova respectarea acestui drept.
Persoanele cu dizabilități trec prin momente de umilință, prin ignorare, având în vedere creșterile salariale anunțate pentru diverse categorii sociale.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități, discriminate prin ignorare, Consiliul Național al Dizabilității din România vă solicită implicarea în demersul pentru inițierea unui proiect legislativ în vederea creșterii indemnizației lunare, indiferent de venituri, după cum urmează:
1.pentru persoana cu handicap grav, in cuantum egal cu salariul minim pe economie;
2.pentru persoana cu handicap accentuat, în cuantum de 50% din salariul minim pe economie;
3. pentru persoana cu handicap mediu în cuantum de 25% din salariul minim pe economie.
De asemenea, propunem și o altă formulare pentru art. 58 alin. 13 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creşterii preţurilor de consum și cu indicele creșterii salariului minim pe economie, prin hotărâre a Guvernului.
Considerăm că o modificare a continuţului actual al legii, cu propunerea de mai sus, va repara această gravă discriminare.
Data: 21 ianuarie, 2016
Publicat de: CNDR

Share

27 ianuarie 2016 – Participanţi la masa rotundă “Incluziunea şcolară a elevilor cu dizabilităţi”

La invitaţia Fundaţiei Motivation România şi a Fundaţiei Special Olympics România am participat la un eveniment deosebit, desfăşurat la Biblioteca Naţională a României.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate provocările şi beneficiile învăţământului incluziv în România şi rezultatele acestui proiect.

Ideea este că prin acceptarea de către TOŢI a acestui tip de învăţământ, copiii au de câştigat.

Au fost prezentaţi copii şi tineri cu dizabilităţi care  au reuşit. Pe lângă munca enormă a acestor tineri şi copii, o muncă la fel de intensă au depus părinţii şi profesorii acestora.

Asociaţia Mihai îi felicită pe toţi – copii, tineri, părinţi, profesori, organizatori ai acestui eveniment – şi le doreşte multă sănătate. Vom fi mereu alături de voi !

Vă invităm să vă convingeţi singuri că tot efortul a meritat :  https://youtu.be/_ZuZ3RtNF50                https://goo.gl/photos/zqaJ9KMdzU5dgHCFA

Share

23 ianuarie 2016 – Cei mai cuminţi copii care au vizitat Castelul Peleş

Ţinta noastră finală din această zi a fost Castelul Peleş. Băieţii îşi doreau foarte mult să vadă un castel. Când le-am povestit că acolo se află şi o colecţie de arme şi armuri, chiar şi o armură pentru cal, au fost cu atât mai dornici să viziteze castelul şi să vadă colecţia de arme a regelui Carol I, una dintre cele mai mari colecţii de acest fel din Europa. Le-am îndeplinit visul şi suntem foarte mândri de ei !

În grupul nostru de vizitatori se aflau şi alţi copii. Fiecare dintre aceşti copii ori a plâns, ori a ţipat, ori s-a tăvălit pe jos, au pus mâna pe exponate, au alergat şi, într-un cuvânt nu-şi doreau să fie acolo.

Copiii noşti au fost foarte atenţi la toate explicaţiile ghidului, au admirat cu uimire, au întrebat în şoaptă ceea ce îi interesa, au privit cu mare interes şi au fost foarte cuminţi.

Bravo copii ! 

 Aici puteţi vedea mai multe din aventura noastră la Castelul Peleş :  https://goo.gl/photos/4qjzvxm89CvVSCUQ9

Share

23 ianuarie 2016 – La Sinaia

Băieţii sunt pasionaţi de lupte, de cavaleri… Şi de ce să nu vadă ceva real ? Zis şi făcut.

Hai la Sinaia să arătăm băieţilor colecţia de arme a regelui Carol I, una dintre cele mai mari colecţii de acest fel din Europa.

Aşa că dis de dimineaţă am plecat la Sinaia. Ajungând am constatat cu uimire că la Sinaia era mai puţină zăpadă decât la Bucureşti !!!!

În drum spre castel am poposit la Muzeul  Rezervaţiei Bucegi. Un muzeu mic, dar foarte interesant, unde copiii, dar şi adulţii am putut admira animalele, păsările şi florile care cresc în munţii Bucegi, aranjate ca şi cum ar fi fost în cadrul lor natural. Pui de urşi, mistreţi, tot felul de alte animăluţe, bufnite şi multe alte păsări, genţiene, flori de colţ, multe alte flori, toate într-un cadru special amenajat aşa încât să redea cât mai fidel natura.

 Puteţi vedea mai multe aici https://goo.gl/photos/gB13vtV5pSpL2WBc9

Share

Drepturi băneşti pentru copiii cu cerinţe speciale şcolarizaţi în şcolile de masă

Deoarece în ultimul timp mulţi părinţi se confruntă cu imposibilitatea de a obţine drepturile băneşti care le revin copiiilor lor cu dizabilităţi care frecventează învăţământul de masă, puteţi citi mai jos răspunsurile primite de la Primăriile sectorului 4 şi 5 din Bucureşti şi HG 904/2014 care reglementează sumele pe care copiii au dreptul să le primească.

Facem precizarea că părinţii copiilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ special nu pot solicita aceste sume de bani deoarece acestea se acordă unităţilor de învăţământ respective, care asigură hrana, rechizitele, etc.

Să sperăm că toţi copiii îndreptăţiţi să primească aceste sume de bani vor putea să beneficieze de ei ! 

Share

Vă rugăm să redirecţionaţi către copii 2% din impozitul deja reţinut în anul 2015

Puteţi ajuta copiii, contribuind la mai buna lor dezvoltare şi recuperare, redirecţionând către Asociaţia Mihai 2% din impozitul care deja v-a fost reţinut în anul 2015.

Acest lucru este foarte simplu, completând formularul alăturat şi depunându-l la organul fiscal de care aparţineţi.

Pentru a vă uşura, putem prelua noi acest formular şi ulterior să îl depunem, în locul dumneavoastră.

În acest sens ne puteţi contacta la adresa de e-mail contact@asociatiamihai.ro sau la telefon 0730.539.735.

În numele copiilor, Asociaţia Mihai vă mulţumeşte anticipat !   Aveţi aici Declaraţia 230 în format pdf :

D 230 pdf

si in format jpg :D 230

Share